ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Πληροφορίες καταλόγου
Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας 0,91€ / λεπτό Η χρέωση γίνεται σε βήματα του ενός (1) λεπτού.
Κλήσεις που προέρχονται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 1,15€ / λεπτό Η χρέωση γίνεται σε βήματα του ενός (1) λεπτού.
Ολοκλήρωση Κλήσης
Κλήσεις που προέρχονται από δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας 0,91€ / λεπτό Η χρέωση γίνεται σε βήματα του ενός (1) λεπτού.
Κλήσεις που προέρχονται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 1,15€ / λεπτό Η χρέωση γίνεται σε βήματα του ενός (1) λεπτού.
Αποστολή Αποτελεσμάτων μέσω SMS ΔΩΡΕΑΝ  
στις ως άνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.